Download algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden


Algemeen
Mepro levert op Darda.nl het complete assortiment van Darda.

Bedrijfsgegevens 
Mepro
Krayenkamp 1
7921 HJ  Zuidwolde
Kamer van Koophandel: Meppel 04045567 
BTW nummer: NL107254608B01
E-mail: info@darda.nl

Aanbiedingen 
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Typefouten blijven ten alle tijde voorbehouden.

Overeenkomst 
De overeenkomst tussen Mepro en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt getoond.

Levertijden

Normaal zijn de artikelen op voorraad en wordt er binnen 2 dagen verstuurd.
Mepro hanteert een maximale levertermijn van 7 dagen. Na 7 dagen heeft de koper het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Mepro is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, Faktuur en betalingsmethoden
Bestellingen worden geleverd PostNL.

Mepro bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wanneer de door u bestelde goederen geleverd kunnen worden. De faktuur ontvangt u bij ontvangst van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

LET OP: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail. Mepro gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

De volgende betalingsmogelijkheden bieden wij u:

1. Met iDeal 

2. Per bank vooruit: KNAB  NL71 KNAB 0737 0307 20

3. Kontant bij afhalen

Pakketten: De order- en verzendkosten bedragen Eur. 6,75.
Brievenbus formaat: De order- en verzendkosten bedragen Eur. 3,45.
 

Tarieven gelden alleen voor verzendingen binnen Nederland.

Voor verzendingen naar het buitenland (binnen de EG) geldt een tarief vanaf Eur. 10,90 per zending.

Afkoelingsperiode
Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. Mepro zal in geval van ontbinding van de overeenkomst, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 2 weken worden teruggestuurd. De consument ontvangt dan het geld terug of Mepro brengt het bedrag in mindering op uw volgende bestelling. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending.


Gegevensbeheer en privacy
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Mepro nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email (info@darda.nl) te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens". Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikt email adres.

Mepro zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Uw gegevens worden door Mepro vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. U kunt op regelmatige basis informatie ontvangen over producten en aanbiedingen per e-mail. Stelt u dit op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken per email (info@darda.nl) onder vermelding van "nieuwsbrief"..

Garantie, Niet-goed-geld-terug en klachten

Mepro draagt zorg voor een correcte afhandeling van uw bestelling.

Op alle door Mepro geleverde producten zit garantie t.a.v. fabrieks-/productiefouten.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mepro daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering terzake van gebreken in de producten dient per email info@darda.nl zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

Mepro stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail (info@darda.nl)
We zoeken dan gezamenlijk naar een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.


Mepro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Darda Webshop

Mepro
Krayenkamp 1
7921 HJ  Zuidwolde
Tel: 0528370910

Mail: info@darda.nl
KvK: 04045567
Btwnr: NL107254608B01

Deze website gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op!